אלגוריתמיקה תוך שימוש בסביבת scratch

מטרות התכנית

  • מודול אלגוריתמיקה נועד לחשוף את התלמידים ליסודות התכנות,
  • הכרת רעיון האלגוריתם, הכרת משתנים ואובייקטים, משפטי תנאי ולולאה.
  • לימוד המתבצע תוך התנסות בסביבת עבודה גרפית,
  • ומתוך צרכים שיעלו לצורך מימוש פרויקט תכנותי בהיקף קטן ובניית משחק פשוט.
  •  להקנות מושגים בסיסיים בחשיבה לוגית בצורה חוויתית 
    שילוב פעילויות לא ממוחשבת יחד עם פעילויות תכנותיות במחשב.
  • להקנות הרגלי עיצוב ותכנון, משמעת עצמית, בדיקה עצמית, עבודה כיחיד ובקבוצה, כישורי הפשטה, התמודדות עם סיבוכיות וחשיבה מודולרית.